KARR Control suunnittelee valvomot vaativiin olosuhteisiin

Saavutukset valvomoiden suunnittelussa ja toteutuksessa puhuvat puolestaan. KARR Controlin Kari Rintamäki on tehnyt töitä turvallisemman Suomen puolesta jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. 4Businekselle oli siis luontevaa solmia yhteistyösopimus heidän kanssaan, sillä meille luotettavuus ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Valtaosa KARR Controlin referenssikohteista on voimalaitoksia, jopa Loviisan ydinvoimalaitos on joukossa mukana. Näissä laitoksissa on lukemattomia prosessia mittaavia antureita ja järjestelmiä. Niiden keräämän tiedon on kuljettava keskeytyksettä ilman teknisiä ongelmia valvomon näytöille, jotta voimalaitoksen generoima energia pysyy operaattoreiden hallinnassa. Sen tavoitteen saavutat meidän kanssamme. 4Busineksen yhteistyö KARR Controlin kanssa takaa varmasti toimivan lopputuloksen. Tästä elävänä esimerkkinä VR Groupin operaatiokeskus.

Voimalaitoksen valvomossa ollaan paljon vartijana

Käytettävyys ja määräysten mukaisuus

Valvomon layout –suunnittelu, käyttöliittymät ja turvaluokittelu ovat KARR Controlin leipälajeja. Heillä on myös vankka kokemus tunnetuimmista prosessin ohjaukseen suunnitelluista automaatiojärjestelmistä kuten MetsoDNA ja Damatic. Suunnittelussa otetaan aina huomioon kunkin kohteen erityisvaatimukset ja toiminnallisuudet kuten helppokäyttöisyys ja ergonomia. Suunnitelmat käydään aina läpi vaihe vaiheelta käyttäjien kanssa, jotta voidaan varmistaa projektin onnistuminen sekä turvallisesti toimiva laitos.

KARR Control Oy:n Kari Rintamäki toimii aina 4Busineksen toteuttamien valvomoiden layout-, kaluste- ja käyttöliittymäsuunnittelijana.