HYVIN SUUNNITELTU TILA
LISÄÄ TYÖ­VIIHTYVYYTTÄ.

Viihtyvyys ja kaiken toimivuus ovat olennaisia asioita monitilatoimistoissa. Usein monitilatoimistoon siirrytään perinteisestä toimistosta, jolloin kyse on yrityksen isommasta sisäisen kulttuurin muutoksesta. Uudessa monitilatoimistossa on tärkeää saada työntekijöissä aikaan tunne, että heidän tarpeensa on otettu huomioon ja osoittaa uuden työskentelymallin edut. Hyvällä suunnittelulla lisätään sekä työviihtyvyyttä että tehokkuutta tilankäyttöön.

Monitilatoimistossa henkilön työskentelytila voi vaihtua päiväkohtaisesti ja työskentelyn on oltava mahdollista myös etänä, mikä korostaa yhteyksien ja työkalujen toimivuutta. Monitilatoimistoissa esitystekniikan ja kiinteistöautomaation ratkaisut ovat tärkeässä roolissa, koska kaikki työntekijät käyttävät niitä lähes päivittäin.

monitilatoimisto

Tulevaisuuden työtila

Monitila­toimisto on tulevaisuuden työtila

Haluamme olla mukana suunnittelemassa työympäristöä, jossa kaikki toimii saumattomasti yhteen ja on myös ergonomisesti harkittua. Ergonomia korostuu esimerkiksi näyttöjen ja muiden laitteiden sijoittelussa. Videoneuvotteluissa helppokäyttöisyys on tärkeää, mikä tukee sekä neuvotteluja että etätyötä. Osallistamme projekteihin myös loppukäyttäjiä, jotta saamme kerättyä suunnittelun kannalta olennaista tietoa.

 

Monitilatoimistoissa erityisen merkittävässä roolissa ovat tilanvaraus- ja mittausjärjestelmät, joiden avulla asiakas pystyy mittaaman tilojen käyttöä ja tekemään tarvittaessa muutoksia. Esimerkiksi jos pienet neuvottelutilat ovat aina täynnä ja isot tyhjillään, voidaan miettiä, pitäisikö iso jakaa.

Yhtenä tärkeänä osana on viihtyvyys. Harva viihtyy kolkossa toimistossa, jossa puheensorina kaikuu kaikkialle. Monitilatoimistossa äänellä ja videolla saadaan paljon aikaan. Esimerkiksi monitilatoimiston loungetilaan voidaan suunnitella videoseinä, joka toimii viikkopalaverien apuvälineenä ja muulloin rauhoittavana elementtinä esimerkiksi luontoaiheisella kuva- ja äänimaailmalla. Näyttöjä voidaan sijoittaa tiloihin niin, että eri osastoille voidaan lähettää eri informaatiota.

Asiantuntija alusta loppuun

Toimimme asiantuntijasi monitilatoimistojen esitystekniikan ja kiinteistöautomaation suunnittelussa, laitteissa, asennuksessa, ohjelmoinnissa ja huollossa. Työpiste-ergonomiaan käytämme asiantuntijakumppaneita. Mahdollisiin ongelmiin reagoimme nopeasti ja tekninen tukemme on tavoitettavissasi viikon jokaisena päivänä.

Ota yhteyttä

Tuomas Immonen

Myynti- ja Teknologiajohtaja
+358 400 615 399
tuomas.immonen@4business.fi