ASIAKAS­PALVELU
RATKAISEE PELIN.

Joka ainut asiakaspalvelukokemus vaikuttaa asiakkaiden mielikuviin ja tuleviin valintoihin. Fakta on, että palvelun pitää toimia. Me varmistamme sen useilla laatutekijöillä projektin eri vaiheissa.

 • Sep 18, 2017

  Tarve- ja vaatimustasojen kartoitus

  Palveluumme kuuluu asiakkaan tarpeiden kartoitus ja tilojen vaatimustasojen määrittely.

 • Sep 18, 2017

  Esikokoon­panot ja esiohjelmointi

  Toimitamme lähes poikkeuksetta kokonaisuudet esikasattuina, ohjelmoituina ja testattuina. Tämä hoidetaan keskitetysti kokoonpanolinjastoltamme käsin. Asiakas voidaan kutsua myös esitestaamaan järjestelmän eriosia ennen varsinaista toimitusta.

 • Sep 18, 2017

  Hankkeen projekti­päällikkö/
  kärkimies

  Projektista vastaava seuraa jatkuvasti toimitettavan kokonaisuuden vastaavuutta tarpeisiin ja vaatimuksiin, valvoo asennuksen laadukkuutta sekä laatuvaatimusten täyttämistä ja työkalujen käyttöä. 

 • Sep 18, 2017

  Testaus

  Tuotteelle tehdään eritasoisia testauksia kuten integraatio-, käytettävyys- ja hyväksymistestaus.

 • Sep 18, 2017

  Toiminnan­ohjaus ja raportointi

  Toiminnanohjaus ja raportointi ovat osa jokapäiväistä tekemistämme. Meillä on käytössämme Odoo-toiminnan- ja projektinohjausjärjestelmä, jolla seuraamme projekteja aina käynnistyksestä ylläpitoon. Käytössämme on myös tuntien ja tarvikkeiden kirjaus mobiilisti, jolloin pystymme toimittamaan päivä- ja kellonaikakohtaista dataa työmaittain sekä ennakoimaan resurssejamme työmaan valmistumisasteiden mukaan.

 • Sep 18, 2017

  Uuden järjestelmän käyttöönotto

  Kyseessä on merkittävä kohta projektin elinkaaressa ja haluamme tehdä sitouttamisen mahdollisimman hyvin. Olemme fyysisesti läsnä käyttöönottopäivänä. Palvelukokonaisuuden koulutus järjestetään asiakkaan määrittelemille käyttäjille järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Koulutuksia voidaan järjestää tarvittaessa myös toimituksen erivaiheissa tai erikseen sovittuina ajankohtina myöhemmin. Koulutamme vähintään pääkäyttäjän, joka pystyy myös antamaan tukea organisaation sisäisesti. Tarjoamme aina tilanteeseen sopivimmat tukimuodot.

 • Sep 18, 2017

  Elinkaari ja ylläpito

  Suosittelemme huolto- ja ylläpitopalveluitamme laitetoimituksen osana. Ne voivat sisältää ennakoivaa sekä ennaltaehkäisevää palvelua kausi- ja vuosihuoltojen muodossa. Kaikki huoltohistoria arkistoidaan huone- ja laitekohtaisesti 4Business+-huoltoportaaliin, johon myös asiakkaalla on yhteys.