ASIAKAS­PALVELU
RATKAISEE PELIN.

Meillä 4Busineksella asiakaskokemus on tärkeintä. Asiakaspalvelu alkaa ensimmäisestä kontaktista eikä yhteistyö lopu siihen, kun töpseli laitetaan pistorasiaan asennuksen päätteeksi. Varmistamme onnistumisen useilla laatutekijöillä projektin eri vaiheissa.

 • Sep 18, 2017

  Tarve- ja vaatimustasojen kartoitus

  Palveluumme kuuluu tarvekartoitus ja tilojen vaatimustasojen määrittely.

 • Sep 18, 2017

  Esikokoon­panot ja esiohjelmointi

  Toimitamme lähes poikkeuksetta kokonaisuudet esikasattuina, ohjelmoituina ja testattuina. Tämä hoidetaan keskitetysti kokoonpanolinjastoltamme käsin. Asiakas voidaan kutsua myös esitestaamaan järjestelmän osia ennen varsinaista toimitusta.

 • Sep 18, 2017

  Hankkeen projekti­päällikkö

  Projektipäällikkö seuraa jatkuvasti toimitettavan kokonaisuuden vastaavuutta tarpeisiin ja vaatimuksiin, valvoo asennustyön kulkua, sekä laatuvaatimusten täyttymistä.

 • Sep 18, 2017

  Testaus

  Järjestelmille tehdään projektin eri vaiheissa useita testauksia kuten integraatio-, käytettävyys- ja hyväksymistestaukset.

 • Sep 18, 2017

  Toiminnan­ohjaus ja raportointi

  Toiminnanohjaus ja raportointi ovat osa jokapäiväistä tekemistämme. Meillä on käytössämme Odoo toiminnan- ja projektinohjausjärjestelmä, jolla seuraamme projekteja aina käynnistyksestä ylläpitoon. Käytössämme on myös tuntien ja tarvikkeiden kirjaus mobiilisti, jolloin pystymme toimittamaan päivä- ja kellonaikakohtaista dataa työmaittain sekä allokoimaan resurssejamme työmaan valmistumisasteiden mukaan.

 • Sep 18, 2017

  Uuden järjestelmän käyttöönotto

  Kyseessä on merkittävä kohta projektin elinkaaressa ja haluamme tehdä sitouttamisen mahdollisimman hyvin. Olemme fyysisesti läsnä käyttöönottopäivänä. Palvelukokonaisuuden koulutus järjestetään asiakkaan määrittelemille käyttäjille järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Koulutuksia voidaan järjestää tarvittaessa myös toimituksen yhteydessä tai erikseen sovittuina ajankohtina myöhemmin. Koulutamme vähintään pääkäyttäjän, joka pystyy myös antamaan tukea organisaation sisällä.

 • Sep 18, 2017

  Elinkaari ja ylläpito

  Suosittelemme huolto- ja ylläpitopalveluitamme laitetoimituksen osana. Ne voivat sisältää ennakoivaa sekä ennaltaehkäisevää palvelua kausi- ja vuosihuoltojen muodossa. Huoltohistoria arkistoidaan huone- ja laitekohtaisesti 4Business+ -huoltoportaaliin, josta myös asiakas voi tarkastella laitekantaa ja historiatietoja.