4Business – avotoimisto

4Business lisää avotoimiston työtehoa

Avotoimisto on tila, joka parhaimmillaan tukee työskentelyä, viestin kulkua ja tuottaa kustannussäästöjä. Pahimmillaan avotoimisto taas laskee hälinällään työtehoa, koska keskittyminen saattaa häiriintyä toistuvasti. 

Avotoimistoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon:

  • Työpisteiden paikat ja jakaminen
  • Hiljaisten tilojen tarve
  • Oikeanlaisen viestin välittyminen esim. peittoääniratkaisujen avulla
  • Tietoturvallisuus
  • Akustiikka ja viihtyyvyys, esim. akustointimateriaalien ja viherseinäkokonaisuuksien avulla.

4Business auttaa avotoimiston rakentamisessa

Avotoimistosuunnittelun yksi suurista haasteista on avotoimistoja vaivaava, tarkkuuttaa vaativan työskentelytason heikentyminen, joka johtuu esimerkiksi taustahälyn määrästä ja häiriötekijöistä. Onkin tärkeää, että asia otetaan huomioon avotoimistoa suunniteltaessa. 

Ihmisen korva on erityisen tehokas vastaanottamaan puheääntä, sekä kiinnittämään huomion puheeseen. Avokonttorissa yksi isoista haasteista on, kuinka olla kiinnittämättä huomiota kauempaa kantautuvaan, tarpeettomaan puheääneen ja hälyyn.  Puheäänen kantavuuteen ja ymmärrettävyyteen on helppo vaikuttaa oikein sijoitetulla ja säädetyllä peittoääniratkaisulla, joka on kalibroitu toimimaan juuri oikeilla taajuuksilla ja voimakkuudella. Peittoääniratkaisulla onmerkittävä rooli, kun tavoitteena on avotoimiston työviihtyvyys ja työskentelyrauha.

Avotoimiston akustointimateriaalit ja tilanhallintajärjestelmät 4Businekselta

Akustisilla ratkaisuilla, kuten tilaan sijoitetuilla akustointimateriaaleilla sekä visuaalista ilmettä ja tilan kaikuisuutta vähentävillä viherseinäratkaisuilla on suuri merkitys työviihtyvyyteen ja työrauhaan. Liian kaikuisa tila ei tue tehokasta työskentelyä.

Avotoimistoissa tarvitaan usein myös täysin hiljaisia tiloja. Näihin oivallinen ratkaisu onkin 4Busineksen kautta tilattava akustoitu ja äänieristetty, sopivaan pisteeseen sijoitettu työskentelytila, esim. Framery.

Mikäli avoitoimistossa ei ole valmiiksi henkilökohtaisia työpisteitä, on esim. Taitori-tilanhallintajärjestelmä oivallinen ratkaisu, jonka avulla oma työpiste on helposti varattavissa kalenterin tai mobiiliapplikaation avulla. Työpisteiden varaus on mahdollista toteuttaa työpistesensorein, jolloin työpiste varautuu käyttäjälleen automaattisesti ja vapautuu seuraavan työskentelijän käyttöön edellisen poistuttua.