4Business Lounge- ja taukotilat

Lounge-tilojen viihtyisyyteen on helppo vaikuttaa audiovisuaalisin keinoin. Laadukkaasti toistettu, tilaan ja tilanteeseen sopiva musiikki tekee ympäristöstä viihtyisän ja rennon. Oikein sijoiteltu kuva tekee tilasta miellyttävän ja toimii tarvittaessa yleisluonteisena ja kaupallisena tiedotuskanavana. 

Lounge-tilojen näyttöratkaisut & näyttömateriaali

Lounge- tilaan sopii teeman mukainen videomateriaali sekä paikalla olevaa kohderyhmää puhutteleva tiedotusmateriaali. 

Näytöiksi soveltuu parhaiten ammattitason DS- eli infonäytöt,  joiden valikoimasta voi valita valovoimaltaan tilaan sopivimmat ratkaisut. Ammattitason näytöissä komponentit ja näyttöpaneelit on suunniteltu kestämään ympärivuorokautista käyttöä.

Lounge-tilojen näyttöratkaisujen sijoittelu on tärkeää. Sijoittelussa tulee huomioida kalustukseen liittyvät tekijät sekä myös valaistusominaisuudet ja toistettavaan materiaaliin liittyvät seikat. Lounge-tilojen näyttöratkaisut rakentuvat usein yksittäisistä näytöistä ja tarvittaessa muista heijastuspinnoista, sekä video- ja led-seiniä hyödyntävistä kokonaisuuksista.

Modernimpana ja käyttäjäystävällisenä ratkaisuna tarjoamme toistoa infonäytön julkaisujärjestelmän kautta. Järjestelmä mahdollistaa lähes minkä tahansa materiaalin toistamisen missä tahansa: Pääkäyttäjällä voi olla hallinnassaan kaikkien toimipisteiden lounge-tilat helposti omalla tietokoneellaan. Paikallisille käyttäjille on mahdollista määrittää vain kyseisen lounge-tilan materiaalin ohjausoikeudet.

Me 4Busineksella suunnittelemme ja toteutamme kanssasi näyttävät, viihtyisät ja brändiäsi tukevat Lounge- tilat!

Äänentoisto Lounge- tiloissa

Huonosti toistettu ääni häiritsee, laadukkaasti toistettu rentouttaa. Lounge tiloja suunnitellessa tulee huomioida haluttu musiikkityyli ja soittotavat. Kyseessä voi olla ajastetut ja etäohjatut soittolistat, reaaliaikaisesti toistettu musiikki tai näiden yhdistelmä.

Lounge-tiloissa kaiutinsijoittelulla ja kaiuttimien valinnalla on merkitystä, kun halutaan luoda laadukas äänentoistojärjestelmä. Kaiutinvalinnassa tulee ottaa huomioon: tilan muoto

  • tilan koko
  • tilan akustiikka
  • kaiutinsijoittelu sekä 
  • äänenlaadulliset tavoitteet. 

Laadukkaan suunnittelun lisäksi tärkeään asemaan nousee toteutuksen aikainen äänijärjestelmien kalibrointi, kuten kaiutinkohtainen säätötyö. Kun äänentoiston vaatimukset huomioidaan yksityiskohtaisella tasolla, on lounge-tiloihin mahdollista tuottaa tarkoituksenmukainen ääni, joka tukee brändiäsi.

Me 4Busineksella suunnittelemme ja toteutamme viihtyisät ja brändiäsi tukevat Lounge-tilat!

4business – Yritysten taukotilat

Äänentoisto- taukotilat

Viihtyisät taukotilat ovat tärkeä osa yrityksen henkilöstön viihtyvyyttä. Viihtyisä taukotila tukee työssä jaksamista ja sitä kautta hyödyttää työntekijää ja työnantajaa. Kalusteiden ja muiden tilassa olevien tekijöiden lisäksi laadukkaasti toistettu taustamusiikki on  helppo keino tehdä taukotilasta viihtyisämpi. 

Taukotilassa vain laadukkaasti toistettu ja luonnollisen kuuloinen musiikki rentouttaa. 

Taukotilojen äänentoistojärjestelmiä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota tilan muotoon, kokoon, toivottuun musiikkigenreen ja käytettävyyteen. Käytettävyyttä voidaan parantaa automatisoinnilla, reaaliaikaisesti ohjattavaksi tai näiden yhdistelmäksi.

Kuvantoisto- taukotilat

Taukotilojen kuvantoistossa on näyttösijoittelun lisäksi kiinnitettävä huomiota näytön laatuun. Parhaiten tarkoitukseen soveltuu ammattitason näyttö. Ammattitason näytön komponenttien- ja paneelin laatu on mitoitettu siten, että näyttö kestää tarvittaessa 16/7 tai ympärivuorokautista käyttöä. Taukotilojen käyttötunnit ovat yleisesti ottaen huomattavasti kotikäyttöä mittavammat.

Taukotilan ohjelmamateriaalin toistoon on saatavissa mediatoistimia, kuten Apple-TV tai Nvidia Shield, joiden ansioista ohjelmatarjonta on käytännössä katsoen rajatonta.

Mikäli taukotiloissa halutaan viestiä ja tiedottaa, infonäyttö on käytännöllinen ratkaisu. Tämän järjestelmän avulla näytöllä voidaan viestiä kuvaa, videota tai internet-sivuja. Taukotilojen viestintä on kätevä tapa yritykselle viestiä myös epävirallisemmissa asioissa. Infonäytön avulla hätäilmoituksetkin saadaan nopeasti taukotiloissa olevan henkilökunnan tietoisuuteen. 

Me 4Busineksella suunnittelemme ja toteutamme käyttötarpeeseesi parhaiten sopivat taukotilat.