4Business – Studiot

Nouseva trendi

Vuoden 2020 aikana suomalaisessa yrityskentässä oli huomattavissa selkeää kiinnostuksen kasvua laadukkaita verkkotapahtumia kohtaan. Koronapandemian luoman väliaikaisen tarpeen lisäksi trendiä selittää osaltaan tahtotila mielenkiintoisten koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen etänä. Yhä useamman yrityksen työkulttuuri kehittyy etätyöskentelyä suosivammaksi kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Laadukkaasti toteutettu verkkotapahtuma on selkeä lisäarvo yrityksen brändiviestintään ja se antaa mahdollisuuden esitellä toimintaa sekä palveluita ilman fyysisiä kohtaamisia. Luonnollisesti myös hybriditapahtumat verkkostriimauksineen yleisön läsnäollessa ovat lähitulevaisuudessa keskeinen osa yritysten markkinointikommunikaation työkalupakkia.

Tiedä tarpeesi

Striimaus, webinaari, webcast, podcast, Twitch, Teams Live, YouTube Live, GoToWebinar, suoratoisto ja monta muuta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta käytännössä kaikkien näiden alustojen ja teknologioiden perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa verkkotapahtuma, johon osallistujat voivat liittyä internetin yli omalta päätelaitteeltaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Lähetys voi tapahtua joko ”suorana”, tai se voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten esimerkiksi sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin, yritystiedotteisiin, asiakaskohtaamisiin sekä useisiin muihin käyttötarkoituksiin.

Halutun tapahtuman luonne on hyvä selvittää ennen hyppäämistä käsitteiden ja ohjelmistojen maailmaan. Striimauksen eli suoratoiston tai webinaarin suunnittelu on hyvä aloittaa yksinkertaisilla kysymyksillä; mitä haluamme esittää, kenelle haluamme esittää ja milloin haluamme esittää?

Valitse alustasi

Tapahtuman luonteen ollessa selvillä sopivimman alustan ja laitteiston löytäminen on huomattavasti helpompaa. Yksinkertaistetusti striimaus- ja webinaarijärjestelmät voidaan jakaa kahteen pääryhmään; Itsenäiset striimauslaitteet ja ohjelmistopohjaiset lähetysalustat, kuten vaikkapa Twitch tai GoToWebinar.

Itsenäiset striimauslaitteet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja omista esityksestä voidaan tehdä helposti visuaalisesti vaikuttavia. Laitteet tukevat monikameratoimintoja yhdellä painalluksella ja esimerkiksi näyttävät kuva kuvassa (PiP) toiminnot ovat mahdollisia. Useimmat striimauslaitteet mahdollistavat materiaalin pakkauksen valmiiksi muotoon, jota voidaan lähettää sellaisenaan esimerkiksi YouTube-kanavalle tai nettisivuille. Monissa laitteissa on myös esikatselunäyttö, jonka avulla käyttäjä voi helposti seurata oman videostriiminsä visuaalista ilmettä.

Ohjelmiston kautta verkkoon on toinen suosittu tapa luoda oma webinaari tai muu verkkolähetys. Tällöin käyttäjä tarvitsee tietokoneen tai jonkin muun laitteen, jolla striimausohjelmaan kirjaudutaan ja itse tapahtumaa hallitaan. Suomessa ja maailmalla on tarjolla laaja kirjo erilaisia ohjelmistoja ja niiden ominaisuudet vaihtelevat runsaasti. On hyvä muistaa, että pelkkä ohjelmistolisenssin ostaminen ei riitä, vaan käyttäjä tarvitsee  vähintään laadukkaan kameran ja mikrofonin, jotta kuvan sekä äänen lähettäminen on mahdollista. Käytettävyyttä, sekä näyttävyyttä voidaan parantaa hankkimalla striimausmikseri. Tällöin laitteeseen kytkettyjen kameroiden ja mikrofonien signaali ohjataan tietokoneen kautta halutulle striimausalustalle. Striimausalustalta ohjaaja voi vaihdella joustavasti eri kuvakulmien ja mikrofonien välillä luodakseen dynaamisempaa ja vaikuttavampaa sisältöä.

Kokoonpano ratkaisee

Halutun yleisön, materiaalin ja esityskanavan ollessa selvillä on laitteiden valinnan aika. Seuraavaksi on hyvä pohtia, kuinka näyttävää materiaalia halutaan tuottaa. Yksinkertaisimmillaan lähetyksen tuottaminen onnistuu esimerkiksi oman tietokoneen kameralla ja mikrofonilla, mutta tällaisen materiaalin vaikuttavuus ei ole kovinkaan korkealla tasolla.

Vaikuttavuutta omiin lähetyksiin voi lähteä rakentamaan asteittain. Ensimmäinen askel on laadukkaan kameran ja mikrofonin hankinta. Näin esiintyjä saadaan paremmin esille ja varmistutaan, että puheääni välittyy katselijalle luonnollisena, selkeänä ja helposti ymmärrettävänä.

Käyttötarkoitukseen sopivimpien mikrofonien valinta on erittäin tärkeää. Muutamia esimerkkejä valikoimasta ovat kattomikrofonit, käsilähettimet ja puettavat mikrofonit, kuten vaikkapa lavalier-, sanka- ja pantamikrofonit. Suurempiin striimaustiloihin on tarjolla vaikkapa heitettävä yleisömikrofoni, jolla puheenvuoron voi näyttävästi siirtää seuraavalle kommentoijalle. Konfiguroitava digitaalinen kattomikrofoni, kuten Sennheiser Team Connect Ceiling 2, poimii puheen tarkasti jopa 60 neliön kokoisesta tilasta.

Seuraava askel voisi olla esimerkiksi taustan digitalisoiminen. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi green screen -studiotaustan avulla, jolloin esiintyjän takana olevalla tasaväriselle pinnalle luodaan haluttu sisältö digitaalisesti. Tällöin viikkopalaverit tai verkkotapahtuman voi halutessaan pitää näyttävästi Himalajan vuoristossa, poistumatta kuitenkaan tutusta ja turvallisesta toimistoympäristöstä.

Vieläkin vaikuttavampaa sisältöä on mahdollista luoda, kun esityksen tueksi lisätään liikkuvaa kuvaa. Tämä voi tapahtua niin projektorin, infonäytön, kuin LED-seinänkin avulla. Näissä tilanteissa puhutaan todella vaikuttavista kokoonpanoista, joiden avulla jokainen voi olla oman elämänsä Pekka Pouta esiintyessään modernin esitystekniikan hellässä syleilyssä.

Akustiikka, valot ja pukeutuminen

Varsinaisen laitteiston lisäksi on syytä huomioida myös ympäristöön ja pukeutumiseen liittyviä seikkoja.

Striimaustilan akustointi

Akustisen ympäristön huomioiminen on erityisen tärkeää. Paraskaan mikrofonijärjestelmä, striimauslaite tai ohjelmisto ei pysty poistamaan tilassa syntyvää tärykaikua tai lyhentämään liian pitkää jälkikaiunta-aikaa. Edellä mainitut ilmiöt aiheuttavat ääneen epäluonnollisia värittymiä ja heikentävät huomattavasti puheen ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi lasiseinät ja muut vastakkaiset kovat pinnat aiheuttavat haasteita ja kannustammekin jokaista studion rakentajaa tai webinaaritilaa suunnittelevaa huomioimaan huoneakustiikan jo suunnitteluvaiheessa.

Huonetilan akustisia ominaisuuksia voidaan parantaa helposti ja kohtalaisen edullisesti laadukkailla akustointituotteilla, kuten esimerkiksi akustiikkalevyillä ja akustoivilla verhoilla. 

Pinta-akustointia suunniteltaessa tilan visuaaliset tarpeet kannattaa ottaa huomioon. Akustointimateriaalien kirjo on nykyisin laaja ja akustiikkalevyjä saa halutuissa väreissä, printattuna tai vaikkapa vesileikattuna haluttuihin muotoihin. Kolmiulotteinen vesileikattu akustoseinä yrityksen logolla on erittäin näyttävä elementti striimaustilassa. Monikäyttöisessä tilassa voidaan logoista tehdä muokattavia vaikkapa neulakiinnityksen ja siirrettävyyden avulla.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi tilan akustointi on suositeltavaa suunnitella huolellisesti ammattilaisen toimesta. Tällöin akustointi, sekä sen määrä ja vaikutus suhteutetaan käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi liiallinen vaimentaminen voi aiheuttaa ongelmia ihan siinä, missä liian vähäinenkin akustointikin. Näiden asioiden arvioiminen ilman kokemusta ja simulointityökaluja on haasteellista kenelle hyvänsä.

Myös äänieristys on syytä huomioida, mikäli striimaustilaan kantautuu ulkopuolelta mahdollisesti katselijalle tai kuuntelijalle saakka kantautuvaa hälyä. On tosin hyvä muistaa, että äänieristyksen toteuttaminen on pinta-akustointiin verrattuna kalliimpaa ja se vaatii useimmiten huolellisen suunnittelutyön lisäksi rakenteellisia ratkaisuja, sekä ilmanvaihtojärjestelmään liittyviä toimenpiteitä. Ammattimaisessa studiotilassa tämä on monesti välttämätöntä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Toimiva valaistus on striimaustilan keskeinen peruspilari, sillä vanhat kellertävät halogeenilamput ja loisteputket luovat esiintyjästä helposti keltaisen ja väreilevän kuvan, jota paraskaan kamera tai laitteisto ei pysty pelastamaan. Taidokkaasti suunnitellulla ja toteutetulla valaistuksella poistat omasta esityksestäsi mahdolliset haamunaamat ja varmistat, että valaistus on kohdistettu parhaalla mahdollisella tavalla esiintyjien yleisön ja mahdollisten näyttöpintojen sekä muiden visuaalisten elementtien osalta.

Pukeutumiseen on syytä kiinnittää huomiota erityisesti green screeniä käytettäessä. Mikäli esiintyjällä on vaatteissaan taustan kanssa samankaltainen väritys, digitaalinen tausta voi syntyä esiintyjän vaatteisiin. Pelkkä puhuva pää aiheuttaa eittämättä hymyjä yleisössä, muttei todennäköisesti ole pohjimmiltaan haluttu tehoste. Myös toistuvia pieniä kuvioita ja säännöllisiä raitoja on syytä välttää pukeutumisessaan kuvavirheiden välttämiseksi.

Aika on nyt!

Nyt kun yrityksesi on valmiina ottamaan seuraavan askeleen ja astumaan verkkolähetysten ihmeelliseen maailmaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä 4businekseen. Meillä on aito halu, intohimo, sekä kyky auttaa kaikenkokoisia yrityksiä, yhteisöjä ja harrastajia mahdollistamaan visionne räätälöidyllä kokonaisuudella. Meiltä saatte ammattiapua niin tarvekartoituksesta, kuin suunnittelusta aina toteutukseen, sekä huolenpitopalveluihin saakka. 4business on tukenasi ainutlaatuisella palveluasenteella ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen koko järjestelmäelinkaaren ajan.