4Business – Tilanhallinta

Tilanhallinta – tärkeämmässä roolissa kuin koskaan aikaisemmin

Työskentelytapamme ja tilantarpeemme ovat kokeneet viime vuosien aikana ison muutoksen. Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus, käytettävyys ja kokonaisuuden hallinta on entistäkin tärkeämmässä roolissa. Osa yrityksistä palaa kokonaan toimistotyöskentelyyn, osa jatkaa etätyöskentelyä ja osa toimii hybridimallissa, joka yhdistää molemmat. Osa yrityksistä pohtii myös, onko henkilökohtaisille työpisteille tarvetta, vai olisiko kiertävä työpistejärjestys toimivin ratkaisu.

4Business tekee älykkään tilanhallinnan ratkaisut

Älykäs tilanhallinta on tärkeä ja helposti toteutettava asia. Oikein suunnitellulla tilanvaraus- ja toimipistejärjestelmällä (esim. Taitori)  on helppo tehdä arkipäivän työelämä ja tilojen hallinta helpoksi. Niin tarpeen mukainen neuvotteluhuone kuin työpistekin on mahdollista varata kalenterista mobiilisti tai vaikka tila- tai työpistesensorilla, joka sijoitetaan esimerkiksi työpöydän alapuolelle tai neuvotteluhuoneeseen, jolloin tila varautuu automaattisesti käyttäjälle.

Tilanvarausjärjestelmä mahdollistaa myös työpisteiden varausaikojen noudattamisen. Työpisteelle on mahdollista määrittää esimerkiksi maksimivarausaika, sallitut ajankohdat tai määritellä kenellä on varausoikeudet. 

Tilanvarausjärjestelmään on mahdollista lisätä myös räätälöityä automatiikkaa, kuten esimerkiksi tarjoiluvarausintegraatiot, joiden avulla on helppo välittää tarjoilutilaus lounasravintolaan vaikkapa neuvotteluhuonevarauksen yhteydessä.

Älykäs tilanvarausjärjestelmä mahdollistaa myös koontinäkymät, jolloin esimerkiksi aulaan voidaan sijoittaa koontinäyttö, joka kertoo aulaan tulijoille vapaat työpisteet tai tilat, jotka on mahdollista ottaa käyttöön.

Monipuolinen tilanhallintajärjestelmä sisältää myös raportointiominaisuudet, joista näkee tilojen käyttöasteet, ajankohdat ja muut tarpeelliset tiedot, joiden avulla on helppo tarkastella työpistestrategiaa ja tarvittaessa säätää sitä, jotta toimitila- ja työpistekokonaisuus toimii parhaalla mahdollisella tavalla.