Tuotantotietojen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

4Business Oy
2603001-3
Vetotie 4
01610 Vantaa

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Janne Lankinen
Operatiivinen johtaja
+358 400 602 775
janne.lankinen@4business.fi

REKISTERÖIDYT

Asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt, sekä uutiskirjeen tilaajat.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen eli sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointi
 • suoramarkkinointi
 • palvelujen ja tuotteiden kehittäminen
 • lisäpalvelujen tarjoaminen
 • asiakkaiden (yhteyshenkilöiden) merkkipäivien huomioiminen
 • tiedon analysointi
 • tilastointi
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laadunvalvonta

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan yrityksemme työntekijät, jotka vastaavat markkinoinnista tai asiakastiedoista.

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Rekisteri sisältää sekä asiakasyritysten tietoja, että näiden yhteyshenkilöiden tietoja.

Yritystiedot

 • nimi
 • y-tunnus
 • toimiala
 • yhteystiedot: osoite, puhelin, sähköposti, asiointikieli, sosiaalisen median urlit

REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite.

Yhteyshenkilöstä

 • nimi
 • ammattinimike
 • yhteystiedot: puhelin, sähköposti

Asiakkuutta koskevat tiedot

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • laskutus- ja maksutiedot
 • tilaustiedot
 • tarjoukset ja tarjouspyynnöt
 • asiakaspalautteet
 • yhteydenotot

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: janne.lankinen@4business.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeuta siihen.

Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannusten vuoksi.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä.

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään

TIETOLÄHTEET

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, www.4business.fi nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla.

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tieoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa
yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi
tilastointia varten
fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. /Kuitenkin enintään 10 vuotta sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Järjestelmä, jossa rekisteri sijaitsee, on myös suojattu palomuurilla ja viruksentorjuntaohjelmalla.

Järjestelmään pääsevät vain ne työntekijät, joilla on tarve tämän selosteen kertomien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Pääsy rekisteriin on rajattu käyttäjätunnuksin.

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti.

Tämä seloste on laadittu 15.5.2018, sitä on päivitetty 3.9.2018 sekä 18.3.2019. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää.